Projekt

Ventilation i livsmedelsbutiker

Livsmedelsbutiker har generellt en hög energianvändning, även om det kan variera stort mellan enskilda butiker. Framförallt är det en elintensiv verksamhet, där merparten av elen används för livsmedelskyla och belysning, men även ventilation och uppvärmning kan stå för en betydande del av energianvändningen.

Denna förstudie syftar till att öka kunskapen om utformning, styrning och optimering av luftbehandlingssystem i livsmedelsbutiker ur energi- och inomhusmiljöperspektiv samt identifiera behov för utveckling av riktlinjer eller systemlösningar.