Projekt

Utveckling av energiuppföljningssystem

Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys för att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som behövs för att stimulera och skynda på utveckling av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus. Arbetet bygger på tidigare genomförda förstudier kring energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokaler respektive bostäder.

Efter diskussion med beställare och leverantörer finns det ett tydligt intresse av att gå vidare med en tekniktävling av energiuppföljningssystem. I denna rapport presenteras underlag och ramar för ett sådant projekt.

En tekniktävling ger möjlighet att, genom att samla en stor grupp beställare, påverka leverantörernas utvecklingsplaner så att dessa i högre grad stämmer överens med beställarens behov. En insats i form av en enhetlig kravspecifikation med behov och önskemål från ett stort antal fastighetsägare ses som mycket positiv av de flesta leverantörerna.

Är du intresserad av att höra mer och eventuellt engagera dig i kommande projekt? Hör av dig till Josep Termens.