Posts Categorized: Projekt

Totalmetodikens utbredning

Under slutet av 2014 undersöktes Totalmetodikens utbredning och resultatet visar att användningen av metoden ökar och har använts i åtminstone 260 fastigheter runt om Sverige….

Totalprojekt utvidgning

Under 2012 togs beslut att starta upp en kampanj där fastighetsägare utanför BELOK-gruppen erbjöds stöd för att genomföra den första delen i ett Totalprojekt. Totalt…

Energianvändning under byggtiden

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större…

Energiförluster vid standby

Hur mycket energi kan sparas genom att undvika att maskiner och apparater står i standby? Tidigare studier har undersökt standbyförluster för olika produkter men EU-direktiv…

Byggnaders värdeökning efter effektivisering

Hur ökar en byggnads värde vid genomförande av energieffektiviseringspaket? Denna rapport beskriver resultatet av en serie intervjuer med fastighetsägare och fastighetsvärderare angående energieffektiviseringsåtgärders effekter på…