Projekt

Energieffektiv storköksutrustning – Produkt- och personalutbildningsöversikt

Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. I denna förstudie har vi tagit reda på hur marknaden för energieffektiva produkter inom storkök ser ut idag samt undersökt hur personal utbildas på ny utrustning. Förstudien genomfördes bland annat genom intervjuer med leverantörer av storköksutrustning och representanter från kommuner.

Det framgår att det är svårt att göra en jämförelse mellan olika storköksutrustningar utifrån deras uppskattade energianvändning. Leverantörer av storköksutrustning redovisar ofta energiprestanda på olika sätt eftersom standardiserade metoder i flera fall saknas. För att överkomma detta hinder föreslås bland annat att hjälpmedel tas fram för kravställande av energieffektiv storköksutrustning.