Projektarkiv

Analys av Smarta stadsdelar

Vad skiljer vanlig stadsplanering och planering för den smarta staden? Vad innebär begreppet smarta stadsdelar och vilka hjälpmedel behövs för att nå dit?  Detta bland annat har analyserats inom Fördjupningsområdet Nya/smarta stadsdelar.

För några utvalda, mest relevanta områden undersöktes vilka hinder och svårigheter som beställare och entreprenörer stöter på, samt vilka behov de har (av exempelvis hjälpmedel, riktlinjer, stöd, verktyg, checklistor, kravspecifikationer) för komma längre och lyckas att uppnå sina egna projektmål.

Studien har genomförts till stor del genom intervjuer med utvalda representanter från stadsdelsplanerare, beställare/fastighetsägare och nätägare för att undersöka deras syn på smart stad, samt vilka utmaningar och hinder de stöter på i sitt arbete för att nå dit.

Analysen genomfördes som ett samarbete mellan Belok, BeBo, Lågan och Relivs. Resultat och dokumentationen från analysen hittas här.