Projekt

Utvärdering av effektivitet värmeväxling hos fettavskiljare

AMF Fastigheter har installerat en ny typ av fettavskiljare med integrerad värmeväxlare för värmeåtervinning i manteln. Värmen återvinns via värmepump till ventilationsaggregat i byggnaden.

Installationen har stor potential då det oftast är stora flöden och höga temperaturer i de avloppssystem där installation av fettavskiljare krävs. Således finns ofta stor möjlighet att återvinna värmeenergi från dessa anläggningar.

Detta är en helt ny obeprövad produkt. Det saknas information om denna typ av installationer och för att erhålla kunskap som kan spridas har en utredning och analys av effektivitet för denna anläggning utförts.