Projekt

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

Energistatistik och nyckeltal i lokaler behövs och används av både fastighetsägare och myndigheter. De kan användas för att göra prognoser, fatta rätt beslut, för att utvärdera och följa upp nationella energimål samt för att utforma lagstiftning och styrmedel. Inom Beloks Fördjupningsområden Resurseffektiv livsmedelshantering (Relivs) och Storkök behandlas lokaltyper som är mycket energiintensiva i förhållande till yta. Det gör det särskilt intressant att ta fram och följa upp nyckeltal för dem.

Denna förstudie syftar till att analysera befintliga nyckeltal framtagna inom livsmedelsbutiker och storkök och få en överblick över vilka nyckeltal som används idag och efterfrågas. För att uppnå förstudiens syfte och mål har intervjuer med företag som driver livsmedelsbutiker och organisationer som driver storköksverksamhet genomförts. Ett preliminärt förslag har tagits fram avseende nyckeltal som kan användas framöver samt hur dessa ska samlas in och kommuniceras.