Projekt

Analys vårdlokaler – ökad samverkan mellan regioner önskas

I vårdbyggnader ställs höga krav från verksamheten kring utformning och funktionalitet. Samtidigt ställer regionerna allt hårdare krav på minskad energianvändning. Flera regioner står alltså inför samma utmaningar som arbetet med energieffektivisering innebär, men troligen arbetar många vidare i egen regi utan strategisk samverkan regioner emellan. Genom informationsutbyte, spridning av erfarenheter och med gemensamma krafter bör energieffektiviseringsarbetet kunna effektiviseras.

På uppdrag av Belok har en analys genomförts gällande om Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler har behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. Analysen genomfördes genom litteraturstudie samt intervjuer med bland annat medlemmar i Belok men även andra fastighetsägare och förvaltare.

Genom analysen framgår att samtliga som intervjuats anser att det finns behov av ett forum som samlar regioner och fastighetsägare med vårdlokaler för att utbyta erfarenheter och ta hjälp av varandra då det gäller frågor kopplat till energianvändning. En möjlighet är att Belok startar upp ett forum i form av ett Fördjupningsområde som behandlar kategorin vårdlokaler.