Projekt

Snabbare digitalisering av bebyggelsen

Att kunna extrahera och omvandla data från byggnader till användbar analys och åtgärdsunderlag underlättar digitalisering och effektivisering av verksamheter inom företag och organisationer. Digitaliserade processer kan även fasa ned trösklarna för identifiering och genomförande av energieffektiviserande åtgärder inom det byggda beståndet. Kvalitetssäkrad data om byggnaders funktion och brukarnas behov är en högt prioriterad men knaper tillgång som efterfrågas av fastighetsägare.

Förstudien syftar till att hjälpa att förstå och orientera sig med avseende på hur data från byggnader kan göras tillgängliga för digitalisering av verksamheter och energianvändning. Intervjuer har genomförts med representanter för Belok och kombinerats med informationsinventering från andra tillgängliga datakällor.

Rekommendationen är att Beloks medlemmar gemensamt upprättar en öppen koddatabas inom en fri och allmänt tillgänglig plattform. Där kan resultat från demonstrationsprojekt, inklusive fungerande och väldokumenterad källkod och data från beräkningar och mätningar publiceras under licensformer som främjar kommersiell såväl som akademisk bearbetning och spridning. Medan rapporter är värdefulla format för kunskapsöverföring, är öppen källkod och data som är redo för kommersiell bearbetning ovärderliga i digitaliseringssammanhang.