Projekt

Smarta stadsdelar

I Sverige och internationellt planeras och uppförs just nu smarta stadsdelar på många ställen. Begreppet är i ropet och används oftast för att beskriva stadsdelar som byggs eller görs om för att bland annat bidra till ökad resurshushållning, hållbarhet och livskvalitet.

I syfte att öka kunskapsläget och bana väg för samverkan mellan smart teknik och smarta tjänster för hållbar utveckling redogörs i denna förstudie bl.a. för några olika plattformar, verktyg, goda exempel, erfarenheter, affärsmodeller, hinder, lösningar, samt förslag på följeforskning kopplat till smarta stadsdelar.

Läs rapporten!