Projekt

Energigemenskaper

Hur ser det aktuella läget ut i Sverige avseende energigemenskaper? Vad finns det för genomförda projekt, planerade projekt och diskuterade projekt? Genom intervjuer med nyckelaktörer fångar denna förstudie upp tankar, åsikter, erfarenheter, hinder och lösningar för möjligheter till Energigemenskaper i Sverige.  

Ta del av hela rapporten nedan: