Posts By: mona

Stadshuset Eldkvarnen 1 (Stockholms stad)

Stockholms stadshus är en fastighet med kontor, festlokal och restaurang på 30 380 m2 Atemp. Specifik energianvändning per år  före åtgärder: 126 kWh/m2 Beräknat specifik…

Nya totalprojekt ligger uppe

Under senaste programperioden har ett antal Totalprojekt genomförts där man använt Totalmetodiken för att ta fram lönsamma åtgärdspaket för renovering av lokalfastigheter. Dessutom genomfördes en…

Nu finns handbok för solceller på tak

Allt fler fastigehstäagre intresserar sig för solceller. I ett Belokprojekt har vi tagit fram råd kring hur solcellssystem bäst integreras i byggnader. Vad bör man som…

Vinnare utsedd i tekniktävling

FRAMTIDENS STYR OCH ÖVERVAKNING: Genom en första urvalsprocess kvalificerade sig fem leverantörer till Beloks tekniktävling Framtidens styr- och övervakningssystem. Leverantörerna tävlade i hur väl deras systemlösning…

Handbok för solceller på tak

Solceller på tak blir en allt vanligare syn i Sverige. Möjligheten att bygga kostnadseffektivt beror dock på byggnadens utformning. I detta häfte ges råd kring hur…

Metodik för utredning av ventilationsfunktion

Vid klagomål på inomhusklimatet kan man misstänka problem med ventilationssystemets kapacitet och funktion. Då kan det finnas anledning att klarlägga hur ventilationssystemet fungerar och i detta projekt…