Nyheter

Beloks och Bebos höstkonferens på Youtube

För de som inte kunde vara med på Beloks och Bebos höstkonferens den 12 november finns nu möjlighet att ta del av innehållet i sin helhet. Vi har samlat klippen nedan, de gemensamma delarna liksom Beloks och Bebos separata delar.

– Om Sverige inte hade arbetat så väl med energieffektivisering skulle vår energianvändning ha varit två tredjedelar högre än vad den är idag, säger Agneta Persson WSP som var moderator på höstkonferensen.

 

– Det finns ett tydligt fokus på energieffektiva renoveringar inom EU, berättade Tomas Berggren, Energimyndigheten. Hårdare lagstiftning och hårdare styrmedel diskuteras för att EU ska kunna nå målen om 50% 2050.

 

Per-Erik Nilsson, koordinator i Belok, berättade om idén att skapa regionala Belok-kluster.
– Beloks medlemmar skulle fortfarande utgöra en kärna, men genom regionala nätverk, kanske tillsammans med Energikontoren, skulle vi kunna sprida arbetet och skapa motsvarande kraft runtom i landet.

 

Hur man kan räkna på lönsamheten i energieffektiviseringar i bostadssektorn är en viktig fråga inom Bebo, berättade Göran Werner, koordinator i Bebo.

 

Peter Karlsson, Akademiska Hus, berättade hur man använder Totalmetodiken i sina fastigheter, för att få en bättre kontroll över energianvändningen.

 

Mikael Rehnholm, Kommunfastigheter i Eskilstuna och Per Levin, Projektengagemang, berättade om utmaningarna i att renovera området Lagersberg.

 

Två projekt inom Belok är Framtidens styr- och övervakning och Energieffektiva storkök. Martin Persson, Bengt Dahlgren AB, presenterade projektet Framtidens styr- och övervakning och Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, presenterade Energieffektiva storkök.

 

Christian Nordling, Fortifikationsverket, pratade om uppföljningsrutiner av projekt enligt Belok och Sveby.

 

Emma Karlsson, WSP, redovisade Beboprocessen och Johan Enberg, Elementum Eco AB, berättade om den spinoff-effekt i form av pre-fabricerade fasadelement, som man fått av projektet på Brogården i Alingsås.

 

Hur vi hanterar bevarandeprocessen och hur bevarandekraven påverkar  energieffektiviseringsprojekt, har Sven Fristedt, Sven Fristedt Consulting, undersökt. Christina Tegman, WSP, har följt upp Halvera Meraprojekten. Åsa Wahlström, CIT Energy Management, har lagt grunden till en teknikupphandling om värmeåtervinning ur ventilationsluft.