Nyheter

Nya totalprojekt ligger uppe

Under senaste programperioden har ett antal Totalprojekt genomförts där man använt Totalmetodiken för att ta fram lönsamma åtgärdspaket för renovering av lokalfastigheter. Dessutom genomfördes en Totalkampanj förra året där 12 fastighetsägare fick stöd för att genomföra Etapp 1 i Totalmetodiken. Nu ligger projekten uppe så fler kan inspireras till att använda Totalmetodiken!

Här hittar du Totalprojekten, där de är sorterade efter byggnadskategori.

Här hittar du projektsammanställning för Totalkampanjen 2.0.