Projektarkiv

Metodik för utredning av ventilationsfunktion

Vid klagomål på inomhusklimatet kan man misstänka problem med ventilationssystemets kapacitet och funktion. Då kan det finnas anledning att klarlägga hur ventilationssystemet fungerar och i detta projekt har en metodik för sådan kartläggning tagits fram. Råden är i första hand stöd för den som ska genomföra en ventilationsutredning men även för den som beställer utredningen.