Projektarkiv

Jonisering för effektivisering av grundfilter, del 2

I ett tidigare Belokprojekt testades jonisering före luftfilter vilket visade sig öka avskiljningsgraden. Därmed  kan man minska elbehovet för fläktar i ventilationssystemet genom minskat tryckfall  (se tidigare rapport här). I ett uppföljningsprojekt gick man sedan vidare med ytterliga tester för att ta fram projekteringsanvisningar för effektiv och säker jonisering före filter.

Man kom bland annat fram till att vilka filtertyper som är bäst lämpade för jonisering, hur många borstar per kvadratmeter som behövs samt vilken spänning som ger bäst resultat.

Här hittar du rapporten (på engelska) med all resultat.