Nyheter

Nu finns handbok för solceller på tak

Allt fler fastigehstäagre intresserar sig för solceller. I ett Belokprojekt har vi tagit fram råd kring hur solcellssystem bäst integreras i byggnader. Vad bör man som fastighetsägare tänka på vid ny- och ombyggnationer för att underlätta för framtida solcellsinstallationer. Hanboken hittar ni här