Nyheter

Vinnare utsedd i tekniktävling

FRAMTIDENS STYR OCH ÖVERVAKNING: Genom en första urvalsprocess kvalificerade sig fem leverantörer till Beloks tekniktävling Framtidens styr- och övervakningssystem. Leverantörerna tävlade i hur väl deras systemlösning för en processenhet (DUC/PLC/DDC) uppfyller Beloks reviderade kravspecifikation för styr och övervakning. Av de inskickade bidragen utsågs SCADA Group till vinnare.

Beloks projekt Framtidens styr- och övervakning ska driva på utvecklingen mot att ytterligare öka SÖ-systemens potential för energieffektivisering under en byggnads hela livslängd. Belok vill att kommunikationen mellan styr- och övervakningssystemen och andra kringliggande system ska förbättras, för att flera system ska kunna nyttja den data som insamlats. Datan blir en plattform för smarta, energieffektiviserande och inneklimatförbättrande funktioner. Belok har därför tagit fram en reviderad kravspecifikation för styr- och övervakningssystem.

Fem leverantörer (Albeko, Kabona, Moldeo, SCADA Group och Sputnik) kvalificerade sig till tekniktävlingen genom att skicka värden via Beloks objektdefinition till ett data­lager. Tekniktävlingen avslutades i november med att tävlande leverantörer fick visa samma ”stickprovsvalda” funktioner ur kravspecifikationen för tävlingsjuryn*. Abelko, Kabona och Scada Group gick vidare och bedömdes av juryn.

SCADA Group klarade flest krav och deras systemlösning bedömdes som mycket användarvänlig med ett modernt visuellt gränssnitt. Kommunikationsmöjligheterna, både på fält- och på överordnad nivå, ansåg juryn vara närmast obegränsade.

 

Vinnande systemlösning från SCADA Group.

Vinnande systemlösning från SCADA Group.

 

Kabona och Abelko visade också på flera innovativa lösningar, där till exempel Kabonas analysfunktioner är föredömliga. Därför ges hedersomnämnanden till Kabona och Abelko.

En mer ingående rapport om tekniktävlingen kommer att publiceras på Beloks hemsida efter årsskiftet. Tekniktävlingen kommer att följas av en teknikupphandling inom styr och övervakning.

*Tävlingsjuryn utgjordes av följande medlemmar: Peter Karlsson Akademiska Hus, Ingemar Lundgren Västfastigheter, Kent Svanholm Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Samuel Reinwalds Bengt Dahlgren AB, Per-Erik Nilsson CIT Energy Management AB