Kravspecifikationer

Kravspecifikationer som stöd vid upphandlingar

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov.

Belok har tagit fram flera olika kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

  • Krav på driftpersonal
  • Energikrav (nybyggnation och ombyggnation)
  • Krav på energisamordnare
  • Innemiljökrav
  • Krav för tilluftsdon i CAV-system
  • Krav SÖ-Styr och övervakning med bilaga 1 och 2
  • Samordnad funktionsprovning
  • Handbok Solceller på tak
  • Vägledning och kravspecifikationer Storkök

Samtliga kravspecifikationer får användas kostnadsfritt, men på användarens eget ansvar.

Anställning Driftspersonal (650.2 KiB)

Energikrav Belok V7 (600.4 KiB)

Energisamordnare (248.7 KiB)

Innemiljökrav Belok (432.3 KiB)

Krav för tilluftsdon i CAV-system (93.2 KiB)

Krav Styr Och Övervakning (SÖ) (374.8 KiB)

Krav SÖ Bilaga 1 Mätning (23.4 KiB)

Krav SÖ Bilaga 2 - Objektsdefinitioner BELOK SÖ (2.5 MiB)

Samordnad Funktionsprovning (2.1 MiB)

Solceller På Tak Handbok (1.5 MiB)