Kravspecifikationer

Kravspecifikationer som stöd vid upphandlingar

En kravspecifikation ska tydligt beskriva och sammanfatta de krav som beställaren har på en produkt eller en tjänst. Kravspecifikationen är också ett stöd vid upphandlingar, då den ”tvingar” beställaren att noga överväga sina behov.

Belok har tagit fram flera olika kravspecifikationer. Kravspecifikationerna är utformade så att de kan bifogas till förfrågningsunderlaget eller finnas som bilaga till kontrakt och avtal.

  • Krav på driftpersonal
  • Energikrav (nybyggnation och ombyggnation)
  • Krav på energisamordnare
  • Innemiljökrav
  • Krav för tilluftsdon i CAV-system
  • Krav SÖ-Styr och övervakning med bilaga 1 och 2

Samtliga kravspecifikationer får användas kostnadsfritt, men på användarens eget ansvar.

Innemiljökrav Belok (432.3 KiB)

Krav för tilluftsdon i CAV-system (93.2 KiB)

Krav Styr Och Övervakning (SÖ) (374.8 KiB)

Krav SÖ Bilaga 1 Mätning (23.4 KiB)

Energikrav Belok (276.5 KiB)

Krav SÖ Bilaga 2 - Objektsdefinitioner BELOK SÖ (2.5 MiB)

Energisamordnare (248.7 KiB)

Krav Anstall V2 (650.2 KiB)