Nyheter

Information från medlemsmötet i september

Den 17-18 september träffades Beloks medlemmar på årets tredje medlemsmöte. Mötet inleddes med ett studiebesök på World Trade Center i Malmö, där Belokmedlemmen Midroc Property Development presenterade den praktiska studien av tre olika solavskärmningslösningar. Man kommer att göra mätningar under minst ett år med start under hösten 2014. Belok har tidigare informerat om studien.

 

Totalmetodiken i EU: Total Concept

EU-projektet Total Concept, som Belok har skrivit om tidigare, har nyligen startats genom ett samarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland. Syftet är att sprida metoden i första hand i Nordeuropa, där man har ett liknande klimat, en liknande kultur och en gemensam marknad. Det finns en efterfrågan av metoden, som ska vara generell för de olika länderna, men vissa landanpassningar behöver ändå göras.

Ett antal pilotbyggnader ingår i projektet. Pilotbyggnaderna kommer att användas som demonstrationsbyggnader för att lära ut metoden till andra fastighetsägare i det aktuella landet. Målet med projektet är bland annat att öka förståelsen för energieffektivisering både på kort och lång sikt.

Deltagande fastigheter och fastighetsägare i Sverige är Norrtäljeanstalten (Specialfastigheter), Segevångsskolan (Malmö Stad), Högsbo kontor (Castellum/Harry Sjögren AB)

Projektet pågår i tre år fram till 2017 och den svenska delen finansieras till 26 % av Belok. Total Concept har en egen hemsida.

 

21 fastighetsägare utanför Belok deltog i Totalkampanjen

Fastighetsägarna fick bidrag för att genomföra etapp 1 i ett Totalprojekt.

  • 21 fastighetsägare (16 kommuner, 3 landsting, 2 privata)
  • Skolor, kontor, vårdcentral, äldreboenden, sim-/idrottshall, kommunhus, sjukhus

Resultaten från de olika fastigheterna blev mycket olika, både när det gäller totala investeringar, besparingar per kvadratmeter och den teoretiska procentuella besparingen i projekten, som varierade mellan knappt 20 % till drygt 50 %. Samtliga projekt finns att läsa om under Totalprojekt.

Fastighetsägarna är nöjda överlag och många vill gå vidare till etapp 2. Man ser dock en utmaning i att få till ett investeringsbeslut på grund av investeringskostnaden.

Belok håller på med en utvärdering av kampanjen.

 

Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar mycket för att driva på utvecklingen av ett energieffektivt Sverige. Trots detta tror man inte att Sverige kommer att nå energieffektiviseringsmålet på 20 % till 2020. Prognosen i både EU och Sverige är snarare 18-19 %. Däremot finns förhoppningar om att nå 50 % 2050 men då måste renoveringstakten öka.

 

Intresseanmälan ny medlem                           

Fastighetskontoret Stockholms Stad har anmält intresse att gå med i Belok. De har ett stort bestånd med saluhallar, bibliotek, teatrar, brandstationer etc. Fastighetskontoret Stockholms Stad stämmer väl överens med medlemsprofilen i Belok: ägare och förvaltare av lokalfastigheter, långsiktig syn på sitt fastighetsbestånd, stor kunskap inom energieffektivisering och erfarenheter av att driva energieffektiviseringsprojekt.

 

Förstudie startas: En jämförande studie av LED-lysrör

Det finns ett intresse hos några av medlemsföretagen att ersätta T8-lysrör mot LED lysrör, men behålla armaturen. Syftet är att slippa ombyggnationer av innertaken som ofta krävs när man byter hela armaturer. Elsäkerheten är viktig och kommer att få ett stort fokus.

Medlemsmötet beslutade att starta en jämförande förstudie om LED-lysrör.