Nyheter

Smarta fönster – en praktisk studie

Utvecklingen av intelligenta fönster går snabbt framåt. Redan idag finns kommersiella produkter att tillgå på marknaden. Denna typ av fönster som kan styras att begränsa solinstrålningen, bör (åtminstone på sikt) ses som ett alternativ till traditionell solavskärmning för fönster. Belok håller nu på att genomföra en praktisk studie på plats hos ett av våra medlemsföretag.

Idag finns det få, om ens några, studier av intelligenta fönster, där man har installerat fönstren i en byggnad i verklig drift. För att kunna göra en direkt jämförelse med traditionell solavskärmning har Belok beslutat att genomföra en sådan studie. Detta görs genom att ett av medlemsföretagen i Belok ställer några kontorsrum till förfogande. I dessa finns det både möjlighet för installation av smarta fönster och dessutom finns rum med traditionell solavskärmning. Utöver detta används rummen som vanligt och man får därmed även med den personliga upplevelsen i studien.