Nyheter

Totalmetodiken vinner terräng i EU

Intresset för Totalmetodiken sprider sig utanför Sveriges gränser. Efter förfrågningar från bland annat Danmark och Estland beslutade Belok tillsammans med Energimyndigheten att initiera ett EU-projekt för att utvidga Totalmetodiken till länder inom EU, i första hand till Norge, Finland, Danmark, Estland.

Det övergripande målet är att öka energieffektiviseringen i befintliga lokalbyggnader i de aktuella EU-länderna. Men man vill också utveckla Totalmetodiken för att anpassa den till de deltagande ländernas specifika förhållanden och sprida kunskap om metoden. I norra Europa är förutsättningar i klimat, byggteknik, byggprocesser och beslutsvägar liknande och eftersom Totalmetodiken fungerar bra i Sverige finns det goda förutsättningar för att den också ska fungera i norra Europa. Blir resultatet lyckat kommer Totalmetodiken att spridas till övriga Europa.

 

Nordeuropeiskt samarbetsprojekt

Följande parter ingår i projektet:

CIT Energy Management, Byggherrarna i Sverige, The Danish Building Research Institute vid universitetet i Ålborg, danska Byggherreföreningen, Ramböll (Danmark), State Real Estate Ltd (Estland), Estonian Society of Heating and Ventilation Engineers, Bionova (Finland), SINTEF Byggforsk (Norge).

I Sverige deltar även Harry Sjögren, Specialfastigheter, Malmö Stad och Vasakronan.

Finansiering från EU är från programmet Intelligent Energy Europe och en del av det svenska deltagandet finansieras av Energimyndigheten.

 

Sveriges roll

Sverige ska leda arbetet i projektet och även fungera som en coachning partner. Samtidigt ska Sverige analysera tidigare erfarenheter från energieffektiviseringsprojekt enligt Totalmetodiken och vidareutveckla metoden även för Sverige t ex material och verktyg. Man ska också säkerställa kompetensutvecklingen av alla aktörer.