Nyheter

Samverkan

AKTUELLT: För nya projekt söker Belok:

  • Deltagare med till exempel kallhyresavtal med 4-5 år kvar av avtalstiden, där det finns potential i fastigheten att göra åtgärder som leder till energieffektivisering.
  • Lokalhyresgäster som är intresserade av att spara pengar och förbättra innemiljön liksom att avsätta personal för att diskutera frågorna med fastighetsägaren.

Beloks fördjupningsområde ”Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan undanröja hinder och att belysa exempel på lyckade samarbeten. Ett verkligt engagemang i frågan sägs vara viktigare än formella avtal mellan parterna. Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Nyckelaktörer är fastighetsägare, lokalhyresgäster och konsulter

Fördjupningsområdet drivs av Bosse Wikensten, CIT Energy Management. Kontakta gärna Bosse om du har frågor eller är intresserad av att deltaga i fördjupningsområdet.

 

Sammanfattning av genomförda workshopar:

Workshop_Samverkan_maj_2017 (521.6 KiB)

Workshop-Samverkan-november-2017 (443.1 KiB)