Fördjupningsområde

Samverkan

Beloks fördjupningsområde ”Samverkan” ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan undanröja hinder och att belysa exempel på lyckade samarbeten. Ett verkligt engagemang i frågan sägs vara viktigare än formella avtal mellan parterna. Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Nyckelaktörer är fastighetsägare, lokalhyresgäster och konsulter

Fördjupningsområdet drivs av Markus Lundborg, CIT Energy Management. Kontakta gärna Markus om du har frågor eller är intresserad av att deltaga i fördjupningsområdet.

 

Relaterade förstudier

Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster

Incitamentsavtal för energieffektivisering

Träff på gång

En träff planeras inom Fördjupningsområdet 5 september 2019. Mer information kommer – håll utkik i kalendern.

 

Genomförda workshopar

Workshop-Samverkan-dec 2018 (143.8 KiB)

Workshop-Samverkan-maj 2018 (73.3 KiB)

Workshop-Samverkan-november-2017 (443.1 KiB)

Workshop_Samverkan_maj_2017 (521.6 KiB)