Nyheter

Samverkan

Belok har nu startat upp fördjupningsområdet ”Samverkan” som ska vara ett gemensamt forum för lokalfastighetsägare, hyresgäster och andra intressenter.

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan undanröja hinder och att belysa exempel på lyckade samarbeten. Ett verkligt engagemang i frågan sägs vara viktigare än formella avtal mellan parterna. Fördjupningsområdet syftar till att:

– Öka dialog mellan aktörerna
– Samla och sprida kunskap
– Dela erfarenheter
– Generera projektförslag för att driva utveckling framåt
– Vara ett stöd för aktörer inom området
– Inspirera till åtgärder som kan leda till energibesparing

Nyckelaktörer är fastighetsägare, lokalhyresgäster och konsulter

 

Sammanfattning av genomförda workshopar:

Workshop_Samverkan_maj_2017 (521.6 KiB)