Behovs styrd ventilation- DCV

Det är inte alltid nödvändigt att ha ventilation igång, exempelvis när ingen är i rummet. Idag använder allt fler behovsstyrd ventilation (DCV) i lokaler men…