Nyheter

Tredje storköksworkshopen hölls i Stockholm

Fördjupningsområde Storkök hade i veckan en tredje träff, denna gång hos Electrolux på Sankt Göransgatan i Stockholm. Träffen lockade ett 40 tal deltagare som representerades av både fastighetsägare, konsulter och leverantörer. Föregående träff resulterade i tre olika projektansökningar till Energimyndigheten och vi väntar med spänning på utfallet av dessa.

Helhetsperspektiv viktigt vid köksprojektering

Markus Örnmark, Electrolux berättade om Electrolux och deras hållbarhetsarbete. En målsättning för Electrolux är att halvera sina CO2-utsläpp till 2020 och då blir det väldigt viktigt att titta på helheten, inte minst vid projektering/konstruktion. Företaget jobbar med att utbilda personal, levererar de ett kök så utbildas kökspersonalen med hjälp av utbildningskockar.

Flera utbildningar för storkökspersonal

Ulrika Flodberg från BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer berättade att de har etablerat CFSP (”Certified Food Service Professional”) som är en personcertifiering för storköksbranschen och där deltagarna läser in ett material, skriver prov och sedan bedöms på kunskapsnivå. Det finns en ny KY utbildning som inriktar sig på att utbilda servicetekniker för köksmaskiner. Xenter heter skolan och finns i Botkyrka. Energi finns som inslag i kursplanen.

Kökskyla efter 2019?

Lennart Rolfsman, RISE berättar att R404 som idag är vårt vanligaste köldmedium kommer att få säljförbud år 2019. Efter detta kommer det bli tillåtet att serva anläggningar med fyllning under 10kg, men tillgången på nytt köldmedium kommer vara dålig. Lennart rekommenderar att genast sluta handla utrustning med R404 och att man när man byter ut sina kylmöbler bör passa på att göra åtgärder för energieffektivisering. Brännbara köldmedier är ett alternativ till de konventionella, men de innebär nya säkerhetsaspekter. Det är viktigt att ägaren gör sin riskanalys och har du inte kunskapen själv – tag hjälp av en expert!

 

Idéutveckling

Efter lunch hölls diskussioner och idégenerering i mindre grupper. Fyra jämnstora grupper bildades och diskuterade följande områden:

Kyl- och värmeåtervinning, vad har vi för tankar? Hur kan man värmeåtervinna i ett kök? Vad ska man göra för mätningar? -Lennart Rolfsman, RISE

Effekteffektivisering. Det är dyrt med effekt. Vad har vi för behov och effekt i köket och vad har vi utanför? Kan effekttopparna styras? -Josep Termens, CIT Energy Management

E-learning gällande energi för området hotell/konferens/Restaurang. Energimyndigheten startar upp projekt och behöver input till innehållet. ­- Erika Brokvist, Energimyndigheten

Ventilation och luftkvalitet i kök. Termisk komfort och reningsteknik. Det finns olika tekniker. Om luften inte renas kan det bli problem utanför byggnaden, exempelvis matos i bostäder. – Svein Ruud, RISE

Pia Tiljander och Ulla Lindberg, RISE, höll i workshopen.

Idéer från grupperna kommer att jobbas vidare med och förädlas för att bilda projekt. Deltagarna samt andra intresserade är givetvis välkomna att kontakta Belok eller Belivs med input och projektidéer.

Nästa storköksworkshop planeras till våren.

Torbjörn Nilsson, Electrolux visade ”Framtidens kök” under lunchpausen.