Posts Tagged: upphandling

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning…