Nyheter

Enkät om mätning i FTX-aggregat

Är du fastighetsägare till eller förvaltare av byggnader med FTX-ventilation? Har du synpunkter på vilket behov det finns av att mäta i och i anslutning till FTX-aggregat? Nu har du chansen att påverka.

Inom Fördjupningsområde Ventilation skulle vi vilja veta mer om hur det står till med mätteknik i och i anslutning till FTX-aggregat. Flera utredningar pekar på att dålig kontroll på luftflöden är en stor orsak till att energieffektiva byggnader inte uppfyller förväntad/projekterad energiprestanda. Vi efterlyser dina synpunkter och upplevelser genom en enkät. Tanken är att dina svar ska användas som underlag för att ta fram upphandlingsstöd, antingen vid upphandling av nytt FTX-aggregat eller kompletterande mätteknik till ett befintligt aggregat.

Vi är väldigt tacksamma om du kan ta dig tid att svara på våra frågor!

Enkäten hittar du här

Sista svarsdag är 2020-09-22.