Posts Tagged: Relivs

Projekt värmeöverskott från livsmedelsbutiker

Bilden visar en termostat som reglerar värme och kyla i livsmedelsbutik.

Beloks Fördjupningsområde Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) jobbar med att ta fram en projektansökan där fokus ligger på samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker för att återvinna värme…