Nyheter

Projekt värmeöverskott från livsmedelsbutiker

Beloks Fördjupningsområde Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) jobbar med att ta fram en projektansökan där fokus ligger på samverkan mellan fastighetsägare och livsmedelsbutiker för att återvinna värme från butikernas kylanläggningar. Nu söker vi dig som vill vara med i projektet.

Idag är det vanligt att livsmedelsbutiker som sitter i ett köpcentrum har ett värmeöverskott som genereras i kylanläggningar som förs bort via kylmedelskylare eller luftkylda kondensorer. Överskottsvärmen skulle istället kunna återanvändas i fastigheten om butiken och fastighetsägaren hittar rätt modell för samverkan. Detta skulle innebära en energi- och kostnadsbesparing.

Syftet med projektet är att demonstrera med hjälp av energimätningar, driftuppföljning och affärsmodellsutveckling att samverkan för värmeåtervinning mellan fastighetsägare och livsmedelsbutik kan vara praktiskt genomförbart och kostnadseffektivt för båda parter.

Flera praktiska fall, inklusive affärsmodeller, av värmeåtervinning från nya och befintliga livsmedelsbutiker är tänkt att mätas, följas upp och utvärderas.

Projektet leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH Energiteknik) i samarbete med CIT Energy Management (Chalmers Industriteknik).

Vi arbetar med att samla en grupp fastighetsägare med livsmedelsbutiker och butiksinnehavare som vill vara med i projektet. Är du intresserad och vill veta mer kontakta Josep Termens eller Pauline Ekoff så pratar vi vidare! Hör av dig senast 18 juni.

Läs gärna förstudien Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelbutikers värmeåtervinning.