Nyheter

Nytta med Belokmedlemskap – förklarade i folder

Du som Belokmedlem – har du koll på nyttan och de möjligheter som medlemskap innebär?  Under hösten har Belok, tillsammans med BeBo och Byggherrarna tagit fram en folder som beskriver just detta. Nu finns foldern digitalt på Beloks webbplats.

Syftet är att ge Beloks medlemsföretag bredare syn på vad medlemskap innebär och vilka möjligheter företagen har genom nätverket. Foldern kommer att delas ut till de företag som besöks under Beloks Road Show.

Information är även nyttig för andra aktiva på området och fastighetsägare som vill veta lite mer om vad Belok innebär för Energimyndigheten och för medlemmarna.

Spana in materialet i pdf.