Nyheter

Nästan 500 handledare utbildade till Energibyggare

Energimyndighetens nya utbildningssatsning, Energibyggare, är en interaktiv utbildning riktad till de som arbetar på svenska byggarbetsplatser. Utbildningen skapar förståelse för de olika rollerna på en byggarbetsplats och hur rollerna påverkar byggnadens energianvändning.

Den webbaserade utbildningen är kostnadsfri och tar 4-5 timmar att genomföra. Det går utmärkt att portionera ut utbildningen i omgångar.

 

Företag med utbildade handledare registrerade

I ett första steg utbildas handledarna för att de sedan ska kunna utbilda sina kollegor ute på arbetsplatserna. Hittills har knappt 500 handledare utbildats, främst inom små och medelstora företag, men även ett par av de större har kommit en bit på vägen. De företag som har utbildade handledare och på vilken ort som man genomfört utbildningen hittar ni på energibyggare.se

 

Belokmedlemmar diskuterar utbildningskrav

Flera Belok-medlemmar menar att det är viktigt att lyfta fram värdet av utbildad personal, till exempel genom att man som beställare kräver att entreprenörens personal ska vara utbildad Energibyggare. Ett förslag som diskuterades på Beloks medlemsmöte i november är att beställaren lägger in Energibyggare som ett obligatoriskt moment i början av ett projekt.

 

Energilyftet för framtidens byggnader

Energimyndighetens andra kostnadsfria utbildningssatsning, Energilyftet, vänder sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Även denna utbildning är webbaserad, men här erbjuds även ett inledande inspirationsseminarium på olika orter runtom i Sverige. Dessa seminarier kan specialanpassas, vilket t ex Belokmedlemmen Fastighetskontoret Stockholms stad har gjort.

Läs mer om Energimyndighetens olika utbildningar för fastighets- och byggbranschen, Beställarkompetens, på Byggherrarnas webb.