Nyheter

Hur kan energiuppföljningssystem förbättras?

Under året har Belok och BeBo gemensamt låtit utföra en analys av hur utvecklingen av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus kan påskyndas.

En metod som diskuteras och fått stort intresse både hos beställare och leverantörer är att genomföra en tekniktävling. Ramarna för en projektansökan för tekniktävling togs fram inom analysarbetet.

I fredags hölls ett välbesökt webbseminarium för nätverkens medlemmar där ett femtiotal personer deltog, de allra flesta representanter från fastighetsägare inom BeBo och Belok. Under seminariet presenterades förslaget på tekniktävlingens tänkta upplägg.

Viktiga synpunkter och bidrag från deltagarna fångades upp i seminariet. Till exempel nämndes vikten att hitta en minsta gemensam nämnare på det som bör vara med i en tekniktävling (skallkrav). Svårighet att hitta rätt person hos fastighetsägare som skulle involveras i projektet och som kan lägga in tid lyftes upp som hinder. Möjlighet att utveckla påkopplingsbara moduler på existerande lösningar och även att kunna skapa energibudgetar för olika delsystem i byggnader nämndes också.

Nu håller vi utkik efter en passande utlysning och söker vår huvudman för att kunna gå in med en ansökan, säger projektledarna Josep Termens och Gustaf Grönvall, som har diskuterat projektförslaget med Beloks respektive BeBos medlemmar.

Är du intresserad av att vara med och driva frågan vidare? Kontakta Josep Termens, CIT Energy Management.

Här hittar du analysrapporten och tidigare utförd förstudie Energiuppföljningsmetoder och verktyg.