Nyheter

Fjärde Samverkans-mötet fokuserade på hyresgäster, visualisering och incitamentsavtal

Det fjärde arbetsmötet inom Beloks fördjupningsområde Samverkan hölls i Stockholm den 11 december. Fokus för dagen låg på lokalhyresgästers behov, visualisering och behovet av utvecklade incitamentsavtal som reglerar investering och besparing. För lokalhyresgästers förståelse är visualisering viktig, och flera exempel visades. Ett par smakprov är https://belok.se/visualisering-av-energianvandning-i-lokaler/ och http://www.boid.se/project/next-generation-energy/. Angående incitamentsavtal är avsikten att under 2019 samla ihop och utveckla incitamentsavtal med koppling till Grönt Hyresavtal, vilket efterfrågas av ett antal fastighetsägare och lokalhyresgäster.

Några nya aktörer deltog vid arbetsmötet, bland annat en representant för Stockholm Exergi. Det var första gången en energileverantör var representerad, vilket gav ytterligare en dimension till diskussionen – inte minst beträffande framtida utmaningar beträffande effektuttag under vinterhalvåret och behoven av samarbete. Även Svensk Handel var representerade, vilket var värdefullt. Många handelsföretag förändras i grunden, mot showrooms i stadskärnorna, webbhandel och logistikcenter.

En aktuell E2B2-studie fångade intresse. Titeln på studien är ”Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter”.  Flera antaganden och ämnen som diskuterats vid tidigare arbetsmöten tas upp i studien, som omfattat så många som 500 svarande hyresgäster.

 

Här hittar du mötesanteckningar