Projektarkiv

Visualisering av energianvändning i lokaler

Akademiska Hus har tillsammans med CIT Energy Management, BOID och Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola) tagit fram ett visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler.  Prototyputvecklingen genomfördes av Elicit och den framtagna prototypen testades på Göteborgs Universitetsbibliotek – Humanistiska biblioteket. Applikationen fick namnet Current, som på ett lekfullt sätt kombinerar orden, ström (refererar till: elektricitet) och aktuellt/nu gällande (refererar till: energiförbrukning och månadsmål). Verktyget som togs fram i detta projekt bidrog till en ökad kommunikation kring energianvändningen och där majoriteten av användarna som testade visualiseringsverktyget vill fortsätta med verktyget på sin arbetsplats.

Nästa steg är att titta på vidareutveckling av verktyget där inkomna synpunkter beaktas och implementeras i en nästa version av Current. Önskvärt är även möjlighet till att verktyget får testas i olika typer av kontorslokaler samt bland olika användare, från olika arbetsyrken och roller, då alla har olika förhållningsätt till energifrågan och byggnaden.