Nyheter

Dokumentation från webbinarium Samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser

Den 30 mars genomförde Belok, BeBo och Energiföretagen ett webbinarium om samverkan kring fjärrvärme-och fjärrkylaleveranser. Under webbinariet presenterade både fastighetsägare och energibolag deras tankar kring problem och utvecklingsmöjligheter med fjärrvärme/fjärrkyla. Från fastighetsbolagen fick vi höra Lars Pellmark, Skandia Fastigheter berätta om samarbeten kring tariffer, digitalisering, mätdata och effektstyrning och Mattias Wester, Stena Fastigheter berätta om framtidens värmelösningar – digitalisering, urbanisering och teknisk försörjning. Från energiföretagen diskuterade Christer Boberg, Stockholm Exergi bland annat om effekt- och värmestyrning, prislistor, styrmedel och deras samverkansmål och Markus Carpvik, Jönköping Energi om nya affärsmodeller och samarbetsformer. Dagen avslutades med fyra frågor på mentimeter.

Efter genomfört webbinarium ser vi att det finns en samsyn kring framförallt tre områden där fastighetsägare och energiföretag vill samverka framgent,

  • Bränslemix och avfall
  • Digitalisering, effektstyrning och mätdatahantering
  • Affärsmodeller och taxor

Det framgick tydligt ur diskussionerna att nätverken här kan ha en sammankallande roll och kommer därför driva frågan vidare.  Vi kommer återkomma med möten för att fördjupa diskussionen, där vi tar ett område i taget.

Samtliga föredrag spelades in och finns nu att se nedan via YouTube. Nedan kan ni även ta del av dokumentation från föredragen och menti-frågorna. För frågor kontakta Helena N Lantz, Belok och Göran Werner, BeBo.


Dokumentation från webbinariet hittar du här

Ta del av föredragen från webbinariet
Lars Pellmark, Skandia Fastigheter
Mattias Wester, Stena Fastigheter
Christer Boberg, Stockholm Exergi
Markus Carpvik, Jönköping Energi