Projektarkiv

Det energieffektiva hotellet

Midroc Property Development bygger ett helt nytt hotell i centrala Helsingborg. Energianvändningen projekteras till 25% lägre än vad byggreglerna kräver. Under det senaste året har Rikard Sjöqvist, hållbarhetschef Midroc, intervjuats regelbundet för att dokumentera de val som görs under resans gång för att uppnå de högt ställda energikraven. Underlaget har bearbetats och sammanfattats i en rapport som ska kunna användas för andra aktörer, exempelvis hotelloperatörer och byggherrar när nya hotell uppförs.

En överblick av det allra viktigaste som finns att tänka på hittas i broschyren “Energieffektiva hotell – Inspiration för hotelloperatörer och byggherrar inom projektering och uppförande av hotell”

Läs rapporten och ladda hem broschyren nedan: