Nyheter

Vill du vara med och utveckla ENOff-modellen?

EnOff-modellen är en modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering. Om du har ett större fastighetsbestånd, ett behov av renovering och energieffektivisering samt vill hitta bra entreprenörer att arbeta med över längre tid UTAN att vara inlåst – då kan EnOff-modellen vara något för dig. Modellen är framtagen i samarbete med SKR, Upphandlingsmyndigheten, Installatörsföretagen, EEF och de kommuner/regioner som deltar i EnOff-projektet. Det är beställarnas kravlista som har styrt utformningen av modellen. Modellen går att använda både inom offentlig och privat sektor. I modellen används Totalmetodiken för att räkna fram åtgärdspaket.

Nu vill Energimyndigheten hitta tre pilotprojekt för att testa modellen och erbjuder gratis stöd av en upphandlingskonsult. För att vara med behöver du inte ha en beslutad investeringsbudget, bara en vilja att komma vidare med era byggnader. Enköpings kommun testar modellen nu och är mitt uppe i val av leverantör, vilket betyder att det finns mycket erfarenheter därifrån att använda i nästa pilotprojekt.

Kontakta Per-Erik Nilsson om du är intresserad. Först till kvarn gäller!