Projektarkiv

Värmeväxlare för återvinning av avloppsvärme

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har en avloppsvärmeväxlare installerats för att i kombination med en värmepump ta vara på spillvärme från avloppsvatten. Belok har i detta projekt studerat och utvärderat återvinningsgrad och effekt. Under projektets gång har även justeringar och förbättringar utförts på installationen.