Nyheter

Vägledning samordning av EKL och energideklarationen

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. Energimyndigheten har nu släppt en vägledning för att samordna EKL med energideklarationen. Vägledningen är framtagen av CIT Energy Management för att ge förslag till hur företag kan planera och samordna kartläggningsarbetet för att uppfylla de två lagstiftningarna.

Ladda hem skriften