Nyheter

Utbildningsbehov totalmetodiken – Kvalitetssäkring av utförare

I denna studie kommer en utbildning tas fram inriktad på Totalmetodiken för att förbereda och kvalitetssäkra Totalmetodikkonsulter. Utbildningen väver dessutom in den metodik som utvecklats av BeBo och som går under namnet Rekorderlig Renovering.

Utbildningsmaterial kommer tas fram för två målgrupper; dels för blivande kvalitetssäkrade Totalmetodikkonsulter, dels för personer i beslutsfattande ställning, såsom tjänstemän inom kommunal förvaltning beslutsfattare, politiker, etc.

Utbildningen för den första målgruppen riktar sig främst till certifierade energiexperter (behörighet Kvalificerad) och till certifierade energikartläggare, men också till projektörer/entreprenörer med motsvarande kunskap och erfarenhet. Det hela utformas för att motsvara en heldags undervisning med fokus på Totalmetodikens etapp 1, dvs den etapp där alla åtgärder identifieras, kostnadssätts, paket utformas och beslutsunderlag tas fram inför genomförandet i etapp 2 och uppföljningen i etapp 3. I anslutning till utbildningen för den första målgruppen kommer kunskapstest genomföras. Av det skälet tas även en ”frågebank”, samt en specifikation över förkunskapskrav.

Utbildningen för den andra målgruppen (politiker, etc.) är snarast att betrakta som ett seminarium om Totalmetodiken.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan, Belok, BeBo och EMTF. För att ytterligare säkerställa utbildningens kvalitet och relevans engageras en referensgrupp med representanter för Energimyndigheten, Boverket och Sveriges Allmännytta. Vidare genomförs intervjuer med representanter inom Belok- och BeBonätverken för att identifiera eventuella kunskapsbrister hos certifierade energiexperter och energikartläggare.  

Under augusti och september 2021 kommer pilotutbildningstillfällen hållas för utvalda personer i regi av EMTF; ett för respektive målgrupp.  

Projektet avslutas och rapporteras under september 2021.

Vill du delta i våra aktiviteter eller veta mer? Kontakta Daniel Olsson, CIT Energy Management