Nyheter

Uppdaterat material för energieffektiva storkök

Nu har äntligen materialet från utvecklingsprojektet Energieffektiva storkök uppdaterats och de senaste versioner hittar du här. Nytt material är vägledningen för storkökspersonal.