Nyheter

Uppdaterade energikrav för lokalbyggnader

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning reduceras med cirka 10-20 % och att kraven dessutom finns formulerade som högsta tillåtna primärenergital, för att underlätta jämförelse med byggreglerna. 

Beloks energikrav hittar du här.