Nyheter

Uppdaterade energikrav för lokalbyggnader

Nu finns Beloks uppdaterade energikrav tillgängliga. Uppdateringen innebär att tillåten specifik energianvändning motsvarar för nivå A och B cirka 30% respektive 15% lägre energianvändning än kravet i BBR29 (2020). Dessutom finns krav formulerade som högsta tillåtna primärenergital, för att underlätta jämförelse med byggreglerna.

Beloks energikrav hittar du här.