Projekt etapp 2

Skövde Resecentrum (Jernhusen AB)

Postat 8 januari 2014

Fastigheten är på 3 300 kvm BRA och rymmer kontor och vänthall. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 370 kWh/m2 Beräknat totalt…

Norrköpings stationshus (Jernhusen AB)

Postat 7 januari 2014

Stationshuset är på 1 960 kvm Atemp. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 360 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder:…