Nyheter

Totalmetodiken i Energivärlden

I senaste numret av Energivärlden rapporterar Energimyndigheten om hur Totalmetodiken – Beloks verktyg för energieffektivisering, används i stor utsträckning i både Skövde och Osby kommun. Kommunerna använder metodiken för att kartlägga behov och planera åtgärder i sina lokalfastigheter.

Läs hela reportaget.