Nyheter

Solmätt- uppföljning och utvärdering av solelanläggningar

HSB Värmland är projektägare för ett utvecklingsprojekt för förbättrad mätning och utvärdering av solelanläggningar. Tillsammans med Castellum, Eksta Bostads AB, Vasakronan och Willhem kommer de under drygt ett år undersöka hur uppföljningen av solelanläggningar kan anpassas ännu bättre för organisationernas behov. Även integration mot tex energiuppföljningssystem kommer att ingå som en del av arbetet. I tillägg till uppföljningssystem kommer projektet undersöka hur väl projekterade och verkliga värden stämmer överens, både avseende total produktion och egenanvändningsgrad. Projektet förväntas leda till underlag för bättre upphandlingar av uppföljningssystem av solelanläggningar, samt bättre kunskap om egenanvändningsgrad från solelanläggningar.

Syftet med projektet är att möjliggöra ett energieffektivt utnyttjande av solel i den bebyggda miljön genom att utvärdera befintliga solcellsanläggningars funktion.

Första målet är att öka kunskapen om hur väl dagens uppföljningssystem för solcellsanläggningar uppfyller fastighetsägarnas behov både för enskilda solcellsanläggningar och mikronätlösningar.

Andra målet är att öka kunskap om solcellsanläggningars prestanda, solelproduktion och egenanvändning.

Projektets tredje mål är att utveckla rekommendationer för upphandling av uppföljningssystem för solelanläggningar.

Slutligen syftar projektet att sprida om projektets resultat hos fastighetsägare, solcellsentreprenörer och -konsulter och andra relevanta aktörer som till exempel Boverket och branschorganisationer genom spridningsaktiviteter. Projektägare är HSB Värmland, övriga projektmedlemmar är Eksta Bostads AB, Willhem, Vasakronan och Castellum.