Nyheter

Söker dig som är sakkunnig i ventilationsfrågor

CIT Energy Management och Malmö universitet arbetar på uppdrag av Boverket med en kunskapssammanställning om ventilation i svenska byggnader. Som en del av arbetet ingår en enkät.

I en första etapp genomfördes en kartläggning av ventilation som resulterade i en rapport. I denna andra etapp utvidgas kartläggningen med bland annat en enkät.

Enkätsvaren ska kunna ge vägledning för prioritering av satsningar för att främja en positiv utveckling inom ventilationsområdet i Sverige – att bli bättre på att skapa god ventilation och bra inomhusklimat i energieffektiva byggnader. Genom att svara på denna enkät (länk nedan) kan du vara med och hjälpa till att identifiera frågeställningar och problemområden som är mest relevanta och angelägna att hantera idag.

Frågor om enkäten besvaras av Mats Persson, Malmö universitet

Länk till rapport från första etappen.