Nyheter

Smarta stadsdelar som Fördjupningsområde?

Belok och BeBo bjöd tillsammans med Energimyndigheten in aktörer för att diskutera smarta stadsdelar som ett potentiellt nytt Fördjupningsområde. Aktörerna bjöds in utifrån erfarenhet av att arbeta med nyutveckling stadsdelar med nytänkande resurseffektiva lösningar. Frågeställningar som skulle besvaras var vilka behov har aktörerna av hjälp idag och vilken roll kan eller bör nätverken ta?

Eftermiddagen inleddes med att deltagande företag, representanter från Uppsala kommun, Stockholm stad, Örebro kommun och Midroc Property development presenterade kort vilka projekt de arbetar med just nu och vilka utmaningar det innebär för dem. Igenkänningen var hög företagen emellan. Utmaningarna är många, inte minst lagtekniska.

Smarta stadsdelar – vad menar vi med det?

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning behövs nytänkande och större perspektiv. Effektbristen i stamnäten är ett faktum för flera kommuner. Genom att få byggnader att samspela och dela energi kan effektbehovet minskas. Effekttoppar kan potentiellt helt undvikas genom styrning och energilagring. För att göra detta praktiskt är det många aktörer som måste samspela. Utmaningarna ligger inte endast i projektering och byggnation, utan mångt om mycket i styrning, ägandefrågor, affärsmodeller och juridiska utmaningar.

Hur går nätverken vidare?

Nästa steg blir att titta på hur pilotprojekt kan formas från de projekt som de deltagande aktörerna arbetar med just nu. Genom piloterna kan utmaningarna konkretiseras och lösningar kommuniceras och få spridning. Nätverken kan samtidigt fungera som en samverkansplattform för medlemsföretagen och andra kommuner som arbetar med dessa frågeställningar.

Läs anteckningarna för mer information.