Nyheter

Smarta fönster – utprovning och mätning hos Midroc Property Development

Smarta eller energieffektiva fönster är intressant för många inom fastighets- och byggbranschen. Belok driver därför ett projekt och ett praktiskt test av smarta fönster hos medlemsföretaget Midroc Property Development i Malmö.

Midroc kommer att testa märket Sage Glass i en kontorsfastighet i Malmö. Tekniken i dessa glas bygger på att inträngande solinstrålning och värmestrålning regleras med en mindre elektrisk spänning som gör att de elektrokroma lagren förändras och glasen då ändrar färg.

Testet utförs i tre rum som ligger bredvid varandra med fönster i söderläge.

  • Det första rummet behålls intakt med samma persiennlösningar som tidigare, utanpåliggande fasadpersienner och solskyddsglas.
  • I det andra rummet installeras Sage Glass  och de befintliga utanpåliggande fasadpersiennerna  tas bort.
  • I det tredje rummet byter man det befintliga solskyddsglaset till ett med klarglas och använder befintlig fasadpersienn som solskydd.

Fönstren planeras att sättas in under tidig vår och Midroc räknar med att komma igång med mätningarna före sommaren. I mätningarna kommer man att använda sig av det befintliga systemet Lindinvent för att mäta kylenergi, verksamhetsenergi, ljus, belysning etc. Målet för projektet är att få in mer ljus och öka utblicksmöjligheterna, men samtidigt kunna reglera värmen och därmed öka komforten i kontorsrummen.

Midroc planerar att mäta under ett helt år med en delrapport efter de första sex månaderna.

Läs mer