Nyheter

Science Based Targets för svenska fastighetsägare och småhustillverkare

Redan idag finns både ett ambitiöst energi- och klimatarbete och kort- och långsiktiga energi- och klimatmål hos många av nätverkens medlemmar och hos aktörer i samhället generellt. Samtidigt ser vi i undersökning efter undersökning att utvecklingen för att begränsa klimatpåverkan går för långsamt. Energisystemet är en viktig möjliggörare i att begränsa klimatpåverkan med energieffektivisering, förnybar energi och effektbalansering som några av de viktiga punkterna.

På uppdrag av Energimyndigheten leder Hanna Westling, Anthesis, just nu en förstudie om Science Based Targets (SBT) för svenska fastighetsägare och småhustillverkare. Förstudien startar upp i oktober 2021 och pågår till december 2021. Syftet är att undersöka hur vetenskapligt baserade mål kan stödja nätverken Belok, BeBo och BeSmå och dess medlemmar i att påskynda omställningen och omvandla det arbete som redan görs till vetenskapligt baserade mål som genomsyrar hela verksamheterna och tar energi- och klimatarbetet upp till verksamheternas strategiska ledningsnivå och behåller frågan där.

Förstudien genomförs i följande sex arbetspaket:

  1. Energi- och klimatmål som stöd i omställningen
  2. Beskrivning av processen för att ta fram SBTs, med fokus på nätverkens medlemmar
  3. Erfarenhetsinsamling från svenska fastighetsbolag med framtagna SBTs
  4. Analys av hur SBTs kan påskynda energiomställningen
  5. Redovisning och spridning
  6. Kvalitetsgranskning och samordning

Mer information om förstudien, syfte och genomförande hittar du här.

Vill du lämna input till förstudien är du varmt välkommen att kontakta Hanna Westling, Anthesis.